hj
RSS

Nyheter

Kalendarium

Minst fyra skäl att välja Högskolan i Jönköping

Minst fyra skäl att välja Högskolan i Jönköping
  • Högskolan i Jönköping är en av de främsta i Sverige på internationellt studentutbyte.
  • Vi uppmuntrar entreprenörskap och ger våra studenter stöd och inspiration till att starta eget.
  • Vi ger nära kontakt med arbetslivet genom fadderföretag och verksamhetsförlagd utbildning.
  • Vi har utbildningar som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.