hlk

Medieproduktion

Medieproduktion

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Medieproduktion är journalistiskt orienterad och ger dig kunskaper inom nyhets- och informationsproduktion för tidningar, radio, TV och webb.

Studierna i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap kompletteras med kurser specifika för inriktningen Medieproduktion. Inriktningskurserna tar upp språk och skrivande, journalistik, webbproduktion samt radio- och TV-produktion. Du lär dig bland annat att analysera nyhetsmaterial och skapa förståelse för hur kulturella, religiösa, ekonomiska och politiska skillnader påverkar nyhetsflödet.

Egen radio- och TV-studio

På Högskolan för lärande och kommunikation finns en modern TV- och radiostudio, där du får grundläggande tekniska kunskaper kring inspelning och redigering. Du lär dig också att producera journalistiska texter, grundläggande tekniker för layout och att jobba journalistiskt vid intervjusituationer.

Kurser inom programmet

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.

Kurser inom inriktningen

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Medieproduktion.

Journalistikens grunder 7,5 hp

Med utgångspunkt i det journalistiska hantverket tar kursen bland annat upp olika vetenskapliga teorier inom ämnesområdet journalistik, etiska ställningstaganden i samband med publicering och grundläggande medierätt.

Radioproduktion 7,5 hp

Du får tekniska och teoretiska kunskaper inom radioproduktion och du utvecklar din förmåga att berätta med ljud. Du utvecklar även en förståelse för användandet av radio som kana för samhällsinformation och nyheter.

TV-produktion 7,5 hp

Du utvecklar kunskaper och förståelse för TV-mediets förutsättningar som informationskanal. Du får grundläggande tekniska kunskaper inom redigering och inspelningsutrustning för rörlig bild. I vår egen TV-studio lär du dig att tillämpa de journalistiska arbetsmetoderna vid till exempel intervjusituationer.

Tidningsproduktion 4,5 hp

Du utvecklar dina kunskaper och färdigheter inom skrivande journalistik. Innehåller bland annat olika artikelgenres uppbyggnad, analys av artiklar och produktion av olika slags tidningstexter.

Integrerad medieproduktion 3 hp

Kursen tar upp olika tekniska förutsättningar för journalistisk publicering, framförallt på webben. Dessutom berörs olika webbtjänsters möjligheter och begränsningar.

Dela |

Daniel 
startade eget företag vid sidan av studierna.

Fakta

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 23
Programstart: HT 2014
Sista anmälan: 2014-04-15
Anmälningskod: HJ-52061
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta studievägledningen.

Berit Tornell
036-10 14 01
berit.tornell@hj.se

Beställ årets utbildningskatalog och få den hem i din brevlåda!