Looking for our English website? Click here.

Close
hlk

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Strategisk kommunikation passar dig som vill arbeta som informatör eller kommunikatör.

I den här inriktningen lär du dig att hantera både intern och extern information och kommunikation.

Kurserna behandlar hur man identifierar, analyserar, genomför och utvärderar kommunikationsinsatser. Även mer praktiska inslag, som till exempel muntlig presentation och målgruppsanpassat skrivande ingår.

Kurser inom programmet

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.

Kurser inom inriktningen

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Strategisk kommunikation.

Organisationers kommunikativa grunder 7,5 hp
Du utvecklar förståelse för att socialpsykologiska mekanismer som till exempel socialisation, könsroller och attityder kan förklara mänskligt beteende och kommunikation. Du utveckla kunskaper om att fenomen som mål, struktur, makt, omvärld och ledarskap kan förklara en organisations kommunikation och lärande. Du får träna dig i muntlig presentationsteknik.

Samhälle och språk 7,5 hp
Kursen tar upp svensk politik och förvaltning samt hur man skapar ett funktionellt språk för olika syften och kommunikationssituationer.

Marknad och medier 7,5 hp
Kursen fokuserar på marknadskommunikation och medierelationer. Du utvecklar kunskap om och förståelse för den typen av extern kommunikation som kommer att möta dig i ditt framtida yrkesliv som kommunikatör.

Kriskommunikation 7,5 hp
Kursen belyser nyttan och behovet av fungerande krisberedskap. Du får träna dig i krishantering och på hur man bäst förbereder sig på olika krissituationer utifrån ett kommunikativt perspektiv.

Dela |

Joakim blev rekryterad till ett jobb som pressekreterare innan examen.

Fakta

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: J��nk��ping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 28
Programstart: HT 2015
Sista anmälan: 2015-04-15
Anmälningskod: HJ-52062
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudomr��det medie- och kommunikationsvetenskap.

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta studievägledningen.

Simon Stenered
Studievägledare
036-10 14 05

studievagledare@hlk.hj.se

Beställ årets utbildningskatalog och få den hem i din brevlåda!

Nyfiken?