Looking for our English website? Click here.

Close
hlk

Marknadskommunikation

Marknadskommunikation

Om du vill arbeta med reklam, marknadskommunikation eller information och främst ha externa kontakter passar MKV-programmet med inriktning Marknadskommunika­tion dig.

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Marknadskommunikation fokuserar på arbete med marknads‐kommunikation och reklam. I inriktningskurserna får du de verktyg som behövs för att bli en skicklig kommunikatör. Du utvecklar kunskaper och färdigheter i att kommunicera säljande budskap och hantera relevanta kommunikationsverktyg.

En stor del av undervisningen sker i projektform och anpassas till vad som händer inom området just nu.

Kurser inom programmet

Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer.

Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning.

Kurser inom inriktningen

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Marknadskommunikation.

Kommunikation, reklam och marknad 7,5 hp
I kursen belyses marknadskommunikationens roll i ett företag eller en organisation. Du utvecklar en förståelse för reklamens utveckling, målgruppsanalys, omvärldsanalys och olika roller inom marknadskommunikation.

Projekt- och produktionsledning 7,5 hp
Alla former av marknadskommunikation kräver noggrann planering och styrning för att bli framgångsrik. Den här kursen ger dig verktyg och kunskaper för att hantera små och stora projekt.

Varumärkens utveckling och värde 7,5 hp
Du utvecklar kunskaper och förståelse för hur varumärken är strategiska tillgångar i företags och organisationers utveckling av en stark marknadsposition.

Kreativt skrivande 7,5 hp
En kurs med fokus på praktiskt skrivande. Genom övningar, föreläsningar och seminarier övar du din förmåga att uttrycka dig skriftligt i olika sammanhang. Kursen har ett visst fokus på kommersiellt skrivande.

Dela |

Arvid jobbar som Lead Designer i San Francisco.

Toni kombinerar studier och idrott.

Fakta

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: J��nk��ping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 25
Programstart: HT 2015
Sista anmälan: 2015-04-15
Anmälningskod: HJ-52060
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudomr��det medie- och kommunikationsvetenskap.

Obs! På högskoleprovet krävs lägst 0,8 p.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta studievägledningen.

Simon Stenered
Studievägledare
036-10 14 05

studievagledare@hlk.hj.se

Beställ årets utbildningskatalog och få den hem i din brevlåda!

Nyfiken?