Högskolebiblioteket

Om Högskolebibliotekets webbplats

Foton och fotografer

Bilder från webbplatsen får inte användas utan tillåtelse från Högskolebiblioteket i Jönköping. Kontakta bibliotekets webkoordinator Mattias Lorentzi för mer information.

Fotograf om inget annat anges: Patrik Svedberg

Personas

Högskolebibliotekekts webbplats har byggts med hjälp av personas-metoden, en metod där man med fiktiva beskrivningar av användare försöker förstå användarnas mål, behov och beteende och utgå från dessa när man utvecklar och anpassar webbplatsen.

Högskolebibliotekets personas bygger på kvalitativa undersökningar i form av intervjuer och observationer med verkliga användare. Varje persona representerar en grupp användares beteenden och drivkrafter och är alltså inte en representativ beskrivning av demografiska identifikatorer hos en användargrupp.

Under arbetet med att bygga Högskolebibliotekets webbplats skapades fem personas, varav en, Viktor, kom att bli primär för startsidan.

Läs mer om våra personas:

Texten granskad / uppdaterad 2011-03-01