bibl

Artikeldatabas

Artikeldatabas

För att göra det lättare att söka litteratur inom ICE:s ämnesområden katalogiseras all litteratur i samlingen i bibliotekets katalog.

Förutom böcker och rapporter med mera registreras även alla tidskriftsartiklar och samtliga kapitel i redaktörsutgivna böcker.

I bibliotekskatalogen är det därmed möjligt att söka efter artiklar och även att ta fram innehållsförteckningar för böcker och tidskrifter.

Fler än 55 000 artiklar och kapitel finns registrerade i katalogen. Tillsammans med de drygt 25 000 boktitlar som finns katalogiserade omfattar bibliotekskatalogen fler än 80 000 referenser till entreprenörskapslitteraturen. Det finns knappast någon databas i världen som är mer omfattande inom området.

Dela |

Kontakt

mattias.hedberg@hs.hj.se
036-10 10 12