bibl

Publikationstyper

Publikationstyper

Vad kännetecknar olika publikationstyper och hur hittar man dem i bibliotekets samlingar?

Här kan du läsa mer om och söka efter de olika publikationstyperna.

För sökhjälp och vägledning inom ett visst ämnesområde, använd bibliotekets ämnesguider.

Artiklar
Om tidskriftsartiklar | Sök artiklar

Avhandlingar
Om avhandlingar | Sök avhandlingar

Böcker
Om böcker | Sök böcker

Dagstidningar
Om dagstidningsartiklar | Sök dagstidningar

E-böcker
Om e-böcker

Forskningsmetodik
Sök forskningsmetodik

Forskningsrapporter
Om forskningsrapporter

Handböcker
Om handböcker | Sök handböcker

Konferenstryck
Om konferenstryck

Lexikon (ordböcker)
Om lexikon

Patent
Om  patent / Sök patent

Skönlitteratur
Sök skönlitteratur om särskilda ämnen  | Sök barnböcker om särskilda ämnen

Standarder
Om standarder / Sök standarder

Statistik
Om statistiska publikationer | Sök statistik

Stipendier
Sök stipendier

Tidskrifter
Om tidskriftsartiklar | Sök tidskrifter

Uppsatser
Om uppsatser | Sök uppsatser

Uppslagsverk
Om uppslagsverk | Sök uppslagsverk

Dela |
Fråga biblioteket