Looking for our English website? Click here.

Close
hj
Biblioteket

Forskning

Forskning

Fokusering och specialisering är en del i Högskolan i Jönköpings verksamhet och strategiska utveckling. Forskning och forskarutbildning bedrivs vid de fyra fackhögskolorna som var och en fokuserar på utvalda områden.

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan fokuserar på hälsa, vård och socialt arbete med samhällsrelevans och högsta kvalitet.

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation fokuserar på lärandet och kommunikationens villkor.

Internationella Handelshögskolan

Internationella Handelshögskolan fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationell verksamhet.

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolans forskning inriktas på industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.

Dela |