hhj

Nyheter

  • Utbildning för dig som LSS-handläggare
    Arbetar du som LSS-handläggare? Nu har du möjlighet att kompetensutveckla dig med en nationell högskoleutbildning för LS...
  • Gånganalys på gång
    Vad gör man när man forskar inom ortpedteknik? Hur gör man egentligen en gånganalys och varför? Jag fick möjlighet att t...
  • Ny student hösten 2014?
    Ska du börja plugga på Hälsohögskolan i höst? Grattis till ett bra val av utbildning och välkommen till oss!

Välkommen till HHJ

Hälsohögskolan är en av Sveriges ledande utbildare med inriktning mot hälsa, vård och socialt arbete. Verksamheten kännetecknas av hög akademisk kvalitet, tydliga profilområden och lång erfarenhet av utbildning och forskning.