Looking for our English website? Click here.

Close
hlk
Utbildning

Utbildning

Utbildning

På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) finns utbildnings­program för dig som vill arbeta som lärare, med information, marknads­föring och journalistik, inom internationellt arbete eller med personalfrågor.

Program och fristående kurser

Utbildningsprogrammen vid Högskolan för lärande och kommunikation passar dig som vill arbeta inom skolans värld, inom områdena information, journalistik, marknadsföring och internationellt arbete eller med personalfrågor.

Om du vill kombinera arbete med studier, eller själv komponera din examen utan att läsa ett program, har vi ett stort utbud av fristående kurser. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt precis den kunskap som du vill ha. Du kanske behöver komplettera tidigare utbildning med en kurs med koppling till ditt arbete, eller också vill du helt enkelt läsa en kurs för din egen bildnings skull? Kanske har du aldrig tidigare studerat på högskola och är nyfiken på vad det innebär?

Utbildning på avancerad nivå och forskarskola

För dig som vill spetsa din kompetens finns möjligheten att läsa fristående kurser på avancerad nivå. HLK bedriver även forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Fortbildning och kompetensutveckling

Uppdragsverksamheten vid Högskolan för lärande och kommunikation innefattar fortbildning och kompetensutveckling för personal inom förskola, skola, offentlig förvaltning och näringsliv.

Dela |

Beställ årets utbildningskatalog och få den hem i din brevlåda!

Studievägledningen

Har du frågor om behörighet, utbildningsprogram eller kurser, kontakta studievägledningen.