hlk
Utbildning
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kurser

Högskolepoäng
Studietakt
Huvudområde
Fler sökalternativ
Färre sökalternativ
http://dev.hj.se/kursinfoweb/web/app.php/kurser?jsonp=true
company=hlk&educational_type=ITD&filter=true&fsemester=2014ht&sorting=benamning&type=&type=FRIS
Dela |

Kontakt

Fristående kurser - grundnivå

Kerstin Wigertz
kerstin.wigertz@hj.se
036-10 14 02

Lärarlyftet II och Förskolelyftet

Kursadministrativa frågor:

Åsa Lundgren
asa.lundgren@hlk.hj.se
036-10 14 23

Frågor kring studieplanering och behörighet:

studievagledare@hlk.hj.se

Anmälningsperiod

Anmälningsperioden för kurser och program är för:

Vårterminen 2014
16 september - 15 oktober

Höstterminen 2014
15 mars - 15 april