jibs
<img src="http://edit.hj.se/images/18.5e1bdbc9148f3524e0d747f7/1412943057784/EPAS_logo13-HR-transparent.png">

JIBS får förnyad EPAS-ackreditering


RSS

Nyheter

Kalendarium


Välkommen till JIBS!

Vi kallar oss för JIBS - Jönköping International Business School.

Mångfalden bland studenter och personal, visionen att utbilda globala entreprenörer och vårt samarbete med näringslivet är vad som gör oss "International at heart - entrepreneurial in mind - responsible in action".