Looking for our English website? Click here.

Close
hj

Forskning

Forskning

Här ger vi en inblick i forskning kring det flexibla lärandet. Målet är inte att ge en komplett bild utan innehållet kan fungera som en startpunkt för intresserade praktiker.

Kunskapsområdet flexibelt lärande är tvärvetenskapligt. Forskning bedrivs huvudsakligen inom ämnena Pedagogik och Informatik. Pedagogisk forskning  har ofta sin tyngdpunkt i lärandeteorier och hur lärande påverkas av ny informationsteknik. Forskning inom Informatik kartlägger samspelet mellan användare (lärare och studenter) och informationsteknik.

Internationell forskning kring flexibelt lärande bedrivs ofta inom ämnesområdet Educational Technology som integrerar pedagogik och informatik.

Två av forskarna vid HJ

Christina Keller

Christina Keller är universitetslektor i informatik Jönköping International Business School. Hennes forskningsintressen är nätbaserat lärande i högre utbildning med fokus på hur och varför lärare och studenter accepterar/inte accepterar att använda lärplattformar, organisatoriska frågor och universitetslärares digitala kompetens.

Läs mer om Christinas forskning

Ylva Lindberg

Ylva Lindberg är lektor i Litteraturvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation. I hennes forskning som anknyter till det livslånga lärandet är det internet och särskilt virtuella världar on-line som står i fokus.

Läs mer om Ylvas forskning

Dela |