Looking for our English website? Click here.

Close
hj
Gå till vår ordinarie startsida
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!
Visar 75 program(Återställ mina val)
Sortera efter Namn | Fackhögskola render as cardsrender as list
Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik.
120 hp
Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.
180 hp
Barnmorskeexamen. Efter examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation. Utbildningen uppfyller ...
60 hp
Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk ...
180 hp
Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk ...
180 hp
Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik inriktning Byggnadsutformning med ...
180 hp
Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och ...
180 hp
Civilekonomexamen
240 hp
Högskoleexamen med inriktning mot Datanätteknik.
120 hp
Högskoleingenjörsexamen i Datateknik, inriktning Mjukvaruutveckling och mobila ...
180 hp
Högskoleingenjörsexamen i Datateknik inriktning Inbyggda system. Teknologie kandidatexamen med ...
180 hp
Högskoleexamen med inriktning mot Digital visualisering.
120 hp
Degree of Master of Science (60 Credits) with a major in General Management
60 hp
Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng
210 hp
Högskoleexamen med inriktning mot Grafisk design och webbutveckling.
120 hp
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
240 hp
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
240 hp
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
180 hp
Filosofie masterexamen med huvudområdet informatik
120 hp
Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ...
180 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap
60 hp
Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi
180 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi
60 hp
Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi
120 hp
Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
180 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi
60 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier
180 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom inriktning ...
60 hp
Högskoleexamen med inriktning mot Ljusdesign.
120 hp
Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi.
60 hp
Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi
60 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi.
60 hp
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad.
60 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap.
60 hp
Filosofie magisterexamen med huvudområdet socialt arbete.
60 hp
Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi
120 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
180 hp
Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Industriell ekonomi och ...
180 hp
Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design. Teknologie ...
180 hp
Masterexamen med huvudområdet Informatik, inriktning Informationsteknik och management.
120 hp
Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och ...
120 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.
180 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.
180 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.
180 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.
180 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.
180 hp
Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik.
180 hp
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik eller psykologi
180 hp
Högskoleexamen med inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign.
120 hp
Röntgensjuksköterskeexamen Kandidatexamen i radiografi
180 hp
Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad
180 hp
Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete
210 hp
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Utbildningen uppfyller ...
60 hp
Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska Postgraduate Diploma in ...
75 hp
Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ...
60 hp
Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi
120 hp
Tandhygienistexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap.
180 hp
Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Mjukvaruprodukter.
120 hp
Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktionssystem, inriktning Produktionsutveckling ...
120 hp
Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Industridesign.
120 hp
Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Produktutveckling och ...
120 hp
Filosofie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi
120 hp
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
300 hp
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
300 hp
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.
300 hp
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
300 hp
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
300 hp
https://dev.hj.se/kursinfoweb/web/app.php/program?jsonp=true
/system/programdata.html
https://dev.hj.se/kursinfoweb/web/app.php/program?jsonp=true&fsemester=2015ht&