bibl

Patent

Patent

Patent innehåller information om tekniska lösningar, uppfinningar, och hur dessa kan användas i praktiken. Den beskrivning av en uppfinning som ett patent innehåller kan vara värdefull och exempelvis ge nya idéer i arbetet med att ta fram nya produkter.

Om patent

För mer information om patent, se exempelvis Patent- och registreringsverkets webbplats.

Fria patentdatabaser

Espacenet
Espacenet är en databas från European Patent Office (EPO), som ger tillgång till över 60 miljoner nationella och internationella patent och patentansökningar.

Google Patent Search
Google Patent Search innehåller alla patent och patentansökningar från United States Patent and Trademark Office (USPTO) samt från European Patent Office (EPO). I det första fallet från och med 1790, och i det andra fallet från och med 1978.

PatentScope
Bakom PatentScope står World Intellectual Property Organization (WIPO). Databasen ger tillgång till över en miljon PCT-ansökningar.

Dela |
Fråga biblioteket