hlk

Learning study - forskarskola för lärare

Learning study - forskarskola för lärare

Forskarskolan i Learning Study - praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning vänder sig till yrkesverksamma lärare och leder till licentiatexamen. Learning Study är en ansats för lärardriven praktikbaserad och praktikutvecklande forskning.

Ny antagningsomgång

Ytterligare studerande kommer att kunna antas under 2014 till utbildningen, som startar vt 2015.

Ansökan och behörighet

Sista ansökningsdag 1 oktober 2014.

Här hittar du information om hur du går tillväga för att söka.

Informationsblad om behörighet, ansökan och antagningPDF
AnsökningsblankettPDF

Vetenskapsrådet har tilldelat forskarskolan Learning Study 8,9 mkr. Se pressmeddelande från 7 november 2013.

Detta innebär att ytterligare studerande kommer att kunna antas under 2014. I riktlinjerna anges att den forskarstuderande ska arbeta som lärare i skolan under studietiden samt att studietiden normalt skall vara halvtid och på två år. Vidare anges att det är rimligt att huvudmannen tar ansvaret för lönekostnaderna. (Prop 2012/13:30 s. 102). Själva utbildningsinsatsen står högskolan för.

För frågor välkommen att kontakta Ulla.Runesson@hlk.hj.se

Om forskarskolan

Den nationella forskarskolan Learning Study praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning är en forskarskola för yrkesverksamma lärare och leder till licentiatexamen.

Forskarskolan ingår i ett mer långsiktigt uppbyggnadsarbete med att göra skolan till en kunskapsproducerande sektor, så att lärare blir delaktiga i den kunskapsproduktion som skall utgöra den vetenskapliga grunden för deras arbete. Därför genomförs avhandlingsarbetet tillsammans med kolleger i den egna kommunen och i form av en eller flera learning studies. Därmed är kolleger och skolledare engagerade och involverade i forskningsarbetet. Vi vill med detta redan under studietiden skapa en grund för skolutveckling och kunskapsproduktion, som skall fortgå även efter att licentianden har avslutat utbildningen.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet och finansieras inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.

Våren 2012 antogs 15 doktorander.

Forskning

Forskarskolan har en ämnesdidaktisk inriktning, men hålls samman av en specifik forskningsansats; Learning Study. Learning Study är en ansats för lärardriven praktikbaserad och praktikutvecklande forskning.

Forskningen utgår från ett problem som är direkt relaterat till lärares klassrumsarbete. Den utgör en form av teoretiskt grundad och systematiskt genomförd kunskapsproduktion som bedrivs av lärare i klassrummet.

Doktorandprojekt

Doktorandprojekten är inriktade mot:

Studiernas inriktning och uppläggning

Syftet är att erbjuda en forskarutbildning av högkvalitet där de forskarstuderande kan inrikta sina studier mot olika skolämnen/ämnesområden inom grund- och gymnasieskolan. Inom forskarskolan ges tre profilkurser gemensamma för alla:

  • Ansatser och traditioner inom praktikutvecklande forskning, 7,5 hp
  • Learning study som ansats för praktikutvecklande forskning, 7,5 hp
  • Kunskapsbildning, lärande och undervisning inom olika kunskapstraditioner, 15 hp
Dela |