Looking for our English website? Click here.

Close
hlk

RUC-nationellt

RUC-nationellt

RUC-Jönköping ingår i ett nationellt nätverk av regionala utvecklingscentra. Samtliga är knutna till ett universitet eller en högskola.

RUC-Jönköping ingår tillsammans med övriga regionala utvecklingscentra i ett nationellt nätverk. Samtliga är regionala aktörer som agerar för god kompetens- och skolutveckling på vetenskaplig grund. Samtliga RUC är knutna till ett universitet eller högskola, men namn och uppgifter varierar. Gemensamt för dem alla är att de agerar som central samverkanspartner mellan lärosäten, skolhuvudmän och myndigheter.

Samtliga RUC i Sverige

Göteborgs universitet
Regionalt utvecklingscentrum, RUC

Högskolan i Borås
RuC, Regionalt utvecklingsCentrum

Högskolan Dalarna
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - PUD

Högskolan på Gotland

Högskolan i Gävle
Regionalt Utvecklingscentrum i Gävleborg - RucX

Högskolan i Halmstad
Regionalt utvecklingscentrum - RUC

Högskolan i Jönköping
Regionalt utvecklingscentrum - RUC

Högskolan Kristianstad
Regionalt Utvecklingscentrum Högskolan Kristianstad - RUCK

Högskolan Skövde
RUC - Regionalt utvecklingscentrum för skola

Högskolan Väst - Trollhättan
Forum för skolutveckling

Karlstads universitet
Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Linköpings universitet
Regionalt utvecklingscentrum, (RUC)  

Linnéuniversitetet
Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Luleå tekniska universitet
RUC, Regionalt utvecklingscentrum för skolutveckling

Malmö högskola
Regionalt utvecklingscentrum, RUC

Mittuniversitetet
Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Mälardalens högskola
MKL, Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Stockholms universitet
Regionalt utvecklingscentrum, RUC

Södertörns högskola
Regionalt utvecklingscentrum - RUC

Umeå universitet
Regionalt utvecklingscentrum, RUC

Uppsala universitet
RUC, Uppsala universitet

Örebro universitet
Regionalt utvecklingscentrum för skola och utbildning

Dela |