hhj

Nyheter

  • Gånganalys på gång
    Vad gör man när man forskar inom ortpedteknik? Hur gör man egentligen en gånganalys och varför? Jag fick möjlighet att t...
  • Sommartider på campus
    Under sommaren gäller oregelbundna öppettider för flera av verksamheterna på campus.
  • Hög kvalitet på Hälsohögskolans socionomutbildning
    Högskolan i Jönköpings socionomexamen samt kandidatexamen och magisterexamen i socialt arbete håller hög kvalitet enligt...

Välkommen till HHJ

Hälsohögskolan är en av Sveriges ledande utbildare med inriktning mot hälsa, vård och socialt arbete. Verksamheten kännetecknas av hög akademisk kvalitet, tydliga profilområden och lång erfarenhet av utbildning och forskning.