jibs
RSS

Nyheter

Kalendarium


 • Hälsohögskolans utlandsstudieträff
  1 september 2014 15:30 - 16:30 Plats: Ga 829
  Fältstudier i utvecklingsländer för att skriva C- eller D-uppsats finansierat med Minor Field...

 • Miljöfika med valdebatt
  2 september 2014 08:30 - 10:00 Plats: Hc218
  Valdebatt om lokala miljöfrågor

  Vad vill kommunens politiska partier i olika lokala miljöfrågor?...

 • Information from the Tax Office
  2 september 2014 09:00 - 12:00 Plats: B4066
  Registration procedure and submit documents to obtain the Swedish personal number.
  For 2nd and 3rd year...

Välkommen till JIBS!

Vi kallar oss för JIBS - Jönköping International Business School.

Mångfalden bland studenter och personal, visionen att utbilda globala entreprenörer och vårt samarbete med näringslivet är vad som gör oss "International at heart - entrepreneurial in mind - responsible in action".