jth

Välkommen till JTH

Välkommen till JTH

Tekniska Högskolan är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer och tekniker. Vi har omfattande kontakter med näringslivet och internationellt studentutbyte. Samtliga program har en näringslivsförlagd kurs som ger dig kontakt med arbetslivet redan under studietiden.

Utbildningarna ger dig en bred teknisk kunskapsbas i kombination med ledarskap, kommunikation, ekonomi och miljömedvetenhet.