Looking for our English website? Click here.

Close

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program inom kommunikation och marknadsföring, internationellt arbete, personalfrågor och lärarutbildning. Den långa verksamhetsförlagda utbildningen ger studenterna kontakt med sin framtida bransch. Vi deltar också i en nationell försöksverksamhet med övningsskolor som ytterligare ska vässa kvaliteten på svensk lärarutbildning.


Utbildning

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program på grund- och avancerad nivå. I alla program ingår minst 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Forskning

Den forskning som bedrivs hos oss har som mål att bidra med nya aspekter till det som vi redan vet, samt öppna upp till innovativa plattformar för kunskap, interaktion och kommunikation.

Internationalisering

Jönköping University samarbetar med 350 olika partneruniversitet världe över. Detta ger såväl studenter som personal goda möjligheter att delta i utbyten. Det är en fantastisk chans att få internationell erfarenhet och breddad kompetens.

Samarbeten

Högskolan för lärande och kommunikation samverkar mycket med det omgivande samhället. Här är några exempel:

  • Öppna föreläsningar
  • Verksamhetsförlagd utbildning 
  • Internationella samarbeten
  • Regionalt utvecklingscentrum, RUC.


Forskarutbildning

Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt
utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare. I dag finns cirka 35 doktorander vid Högskolan för lärande och
kommunikation.

Besöksadress

Jönköping University
Gjuterigatan 5

Kontakt

Icon communication/2x_web/ic_phone white

036-101000

Icon communication/2x_web/ic_email white
View our facebook channel View our twitter channel View our instagram channel View our youtube channel